help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2000/2001
Document: 688
Documenten
Verslagen: 688/9 Frans De Cock
688/10 Marcel Logist
688/11 Margriet Hermans
688/12 Gisèle Gardeyn-Debever
688/13 Dirk Holemans
688/14 Jef Van Looy + Johan Malcorps
688/15 André Moreau
688/16 Jan Loones
688/17 Trees Merckx-Van Goey + Claudine De Schepper
Handelingen: 20/06/2001
Amendementen: 688/3/4/5/6/7/8
Bijkomende informatie 688/2 Verslag van het Rekenhof
688/18 Tekst aangenomen door de Commissies
688/19 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering