help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 februari 1952 houdende regeling van de toelagen, premies en vergoedingen te verlenen aan het personeel van het Bestuur van het Zeewezen en van de retributies te verlenen aan Nederlanders, voor het bewaken van de motorboten te Vlissingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/02/1952
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/1952
Pagina:2672
Advies van de Raad van State 1883
Periode van geldigheid van ... tot 01/09/1999