help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 juni 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 1978 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de personeelsleden van de Dienst voor Regeling der Binnenvaart kunnen titularis zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1983
Pagina:10201
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1982