help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/06/2016
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/08/2016
Pagina:52208
Advies van de Raad van State 59236
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2016

Periode van geldigheid van 01/09/2016 tot ...
Opmerkingen Nummering: bij art. 48 BVR 08/06/2018 werd hoofdstuk 8 vervangen en werden de nieuwe artikelen 27/1 tot 27/8 ingevoegd. De artikelen 27/5 tot 27/7 werden echter niet ingevoegd.