help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 november 1970 tot regeling van de administratieve en geldelijke loopbaan van de ambtenaren die titularis zijn van de graden van opnemer-topograaf en landmeter-expert onroerende goederen bij het Ministerie van Openbare Werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/11/1970
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1970
Pagina:13263
Advies van de Raad van State U - D