help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 24/06/2016
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/08/2016
Page:52208
Avis du Conseil d'Etat 59236
Entrée en vigueur / Effet 01/09/2016

Période de vigueur du 01/09/2016 au ...
Remarques Nummering: bij art. 48 BVR 08/06/2018 werd hoofdstuk 8 vervangen en werden de nieuwe artikelen 27/1 tot 27/8 ingevoegd. De artikelen 27/5 tot 27/7 werden echter niet ingevoegd.