help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 juni 1973 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1970 tot vaststelling van het overgangstelsel ten gunste van het meesters-, vak en dienstpersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/06/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1973
Pagina:7840
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking