help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 25 maart 2004 tot aanwijzing van de ambtenaren die bevoegd zijn voor bepaalde taken inzake de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen en inzake de kwaliteitsbewaking


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 25/03/2004
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 04/05/2004
Page:36657
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 25/03/2004
Overgangsbepaling : BVR 30/06/2006, art. 174 : Zolang de gewestelijke ambtenaren, vermeld in artikel 1, 7°, van de Vlaamse Wooncode, niet zijn aangewezen door het hoofd van het agentschap Wonen-Vlaanderen en zolang de wooninspecteurs, vermeld in artikel 20, § 2, van de Vlaamse Wooncode, niet zijn aangewezen door het hoofd van het agentschap Inspectie RWO, behouden de ambtenaren, aangewezen bij het ministerieel besluitvan 25 maart 2004, hun bevoegdheid.

Période de vigueur du 25/03/2004 au 01/07/2006