help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 december 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 april 1969 betreffende de inruststelling van de militairen beneden de rang van officier


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/12/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/1978
Pagina:15497
Advies van de Raad van State 13253
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/1978

Periode van geldigheid van 31/12/1978 tot ...