help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk reglement van de Directieraad van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel van 4 november 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/11/2009
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/2010
Editie:3
Pagina:12453
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 04/11/2009 ("op datum van goedkeuring door de Raad van Bestuur")

Periode van geldigheid van 04/11/2009 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

De datum in het opschrift verschilt van de datum van de goedkeuring. In dat geval wordt voorrang gegeven aan de datum van de goedkeuring.