help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 10 april 1954 waarbij aan de ambtenaren en beambten van het bestuur der douanen en accijnzen bevoegdheid wordt verleend om toezicht te houden op de uitvoering van de bepalingen van het koninklijk besluit nr 248 van 5 maart 1936 houdende regeling van het vervoer van zaken door middel van motorvoertuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/04/1954
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/1954
Pagina:3942
Advies van de Raad van State 3325 + 2579