help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002
+ bijlagen

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2002/2003
Document: 19
Documenten
Verslagen: 19/5-A Anne-Marie Baeke
19/5-B Brigitte Grouwels
19/5-C Louis Bril + Patrick Hostekint
19/5-D Marino Keulen
19/5-E Jos De Meyer + Jan Laurys + Eddy Schuermans
19/5-F Dirk Holemans
19/5-G Patrick Lachaert + Isabel Vertriest
19/5-H Dirk De Cock
19/5-I Eloi Glorieux
19/5-J Riet Van Cleuvenbergen
19/5-K Frans De Cock
19/6 Frans De Cock (Delen 1 + 2) + errata
Handelingen: 17/12/2002
Amendementen: 19/2/3/4
Bijkomende informatie 19/7 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering