help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux
205 résultats trouvés
page sur 14
Date Nature Intitulé Moniteur Page  
28/09/2001 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 - Goedkeuring van de statutenwijziging

20/10/2001 36676
28/09/2001 Statuts

Statutenwijziging - Statuten van de Vlaamse Vervoermaatschappij

20/10/2001 36676
28/09/2001 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 inzake de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen

23/10/2001 36778
28/09/2001 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

27/10/2001 37368
28/09/2001 Statuts

Wijziging van 28 september 2001 van de statuten van de naamloze vennootschap Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

27/10/2001 37368
28/09/2001 ERDG

Erlass der Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 28. September 2001 bezüglich der Laufbahnunterbrechung im Ministerium und in den paragemeinschaftlichen Einrichtungen der Deutschsprachigen Gemeinschaft

28/11/2001 40813
28/09/2001 AR

Arrêté royal du 28 septembre 2001 modifiant l'arrêté royal du 14 juillet 1997 relatif aux critères de pureté des additifs pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires

06/12/2001 42001
28/09/2001 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 27 december 1990 tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad betreffende de oprichting, samenstelling en werking van de Intergemeenschapscommissie voor de Filmkeuring

13/02/2002 4909
28/09/2001 BVR

Besluit van 28 september 2001 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "hefboomkrediet - flankerend beleid"

15/02/2002 5858
28/09/2001 BVR

Besluit van 28 september 2001 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "hefboomkrediet - opleidingen"

15/02/2002 5864
28/09/2001 BVR

Besluit van 28 september 2001 tot vaststelling van de nadere voorwaarden en regels volgens welke subsidies worden verleend voor permanente vorming en opleiding voor werkenden en bedrijven, luik "hefboomkrediet - vernieuwende arbeidsorganisatie"

15/02/2002 5871
28/09/2001 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de regeling van de uitvoering van de tenlastenemingen in het kader van de zorgverzekering

08/03/2002 9539
28/09/2001 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 tot ratificatie van het verdrag tussen de Vlaamse Gemeenschap van België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de transnationale Universiteit Limburg, ondertekend in Maastricht op 18 januari 2001 en goedgekeurd bij het decreet van 13 juli 2001

12/03/2002 10048
28/09/2001 BVR

Besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering

20/03/2002 11673
28/09/2001 AMAF

Arrêté ministériel du 28 septembre 2001 fixant les prix de location de salles de la Bibliothèque royale de Belgique

29/11/2001 41030