help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 maart 1990 houdende goedkeuring van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten, gedaan te Brussel op 12 september 1986


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1990
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/1991
Pagina:6636
Advies van de Raad van State 18011
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/04/1991 tot ...