help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 juni 1999 tot bepaling van de procedure voor het beroep en hoger beroep dat openstaat voor de huurders en kandidaat-huurders van een sociale woning


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/06/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1999
Pagina:39182
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1999

Periode van geldigheid van ... tot 11/06/1999
Opmerkingen Het in de aanhef vermelde ministerieel besluit van 11 mei 1999 werd ingetrokken bij MB 07/10/1999