help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 3 september 1999 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 31 augustus 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/09/1999
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/1999
Editie:2
Pagina:36921
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1999

Periode van geldigheid van 01/10/1999 tot ...