help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juni 1963 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 1962, tot vaststelling van het organiek kader van het personeel van het secretariaat van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van het personeel der gemeenschappelijke diensten van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en van de bedrijfsraden en houdende bepaling van de schalen verbonden aan de bijzondere graden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/07/1963
Pagina:7492
Advies van de Raad van State --