help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 mei 2017 houdende de aanduiding van de ambtenaar bedoeld in artikel 9, § 2, § 3 en § 4 van de wet van 21 december 2007 betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/05/2017
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/2017
Pagina:64734
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/2017

Periode van geldigheid van 01/06/2017 tot ...