help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 29 april 1966 betreffende de leden van het Bestuur van de Veiligheid van de Staat]
Koninklijk besluit van 29 april 1966 houdende het statuut van het personeel van de sectie Veiligheid van de Staat van het Bestuur van de Openbare Veiligheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/04/1966
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/1966
Pagina:7011
Advies van de Raad van State 9499
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 21, § 1er: 01/01/1964

Overgangsbepalingen: art. 32 en 32bis. Zie, wat betreft de toepassing van dit laatste artikel, art. 3 van het KB 27/11/1968.

Periode van geldigheid van 01/01/1964 tot 31/12/2011
Opmerkingen 1) Vervanging van woorden zonder aanduiding van de gewijzigde artikelen: zie de analyse van art. 2 van het KB 18/07/1997.

2) Dit besluit is volledig opgeheven met uitzondering van de artikelen 16 tot 18 die op 01/01/2012 opgeheven zullen zijn. Hoewel ze al opgeheven zijn, blijven de artikelen 28 en 31uitwerking hebben voor een bepaalde duur (zie, in dit opzicht, art. 277, 1°, van het KB 13/12/2006).