help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2021


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/06/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/06/2021
Editie:1
Pagina:61799
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 24/06/2021 tot ...
Opmerkingen Behalve het voorliggend besluit dat als voorbeeld werd opgenomen, zijn de uitvoeringsbesluiten van art. 17 en 19 van de wet van 18 april 2018 houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid en die niet voor advies zijn voorgelegd aan de Raad van State, niet opgenomen in de databank. Dit besluit werd gewijzigd bij het KB 12/06/2022, BS 20/07/2022 (pag. 57.854).