help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 14. April 1986 zur Schaffung eines Koordinierungsausschusses für Sozial- und Gesundheitsangelegenheiten bei der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Decreet van 14 april 1986 houdende inrichting van een coördinatiecomité voor sociale en sanitaire aangelegenheden bij de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/04/1986
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/10/1986
Pagina:14620
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/2006