help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002
+ errata
+ bijlagen + errata

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2001/2002
Document: 19-C
Documenten
Verslagen: 19-C/6-A Cis Schepens
19-C/6-B Brigitte Grouwels
19-C/6-C Patrick Hostekint + Jacques Laverge
19-C/6-D Frans De Cock
19-C/6-E Sven Gatz
19-C/6-F Patrick Lachaert + Isabel Vertriest
19-C/6-G Claudine De Schepper
19-C/6-H Jul Van Aperen + Bijlagen
19-C/6-I Ingrid van Kessel
19-C/6-J Gisèle Gardeyn-Debever + Frans De Cock
19-C/6-K Dirk Holemans
19-C/8 Stefaan Platteau (Delen 1 + 2)
Handelingen: 25/06/2002 - 26/06/2002
Amendementen: 19-C/2/3+erratum/4/5/7/9/10
Bijkomende informatie 19-C/11 Tekst aangenomen door de plenaire vergadering