help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 september 1957 houdende gelijkstelling der studiën bepaald bij § 2 van artikel 11 van de wet van 28 juni 1956 wijziging van de regeling inzake steunverlening aan de wezen, weduwen en bloedverwanten in de opgaande linie van de militaire en burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1914-1918 en van de oorlog 1940-1945


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/09/1957
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/1957
Pagina:7067
Advies van de Raad van State U - D