help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Soevereine Vorst van de Verenigde Nederlanden (Willem van Oranje-Nassau) van 15 maart 1815 houdende reglement van de krijgstucht of discipline voor het krijgsvolk te lande, zoals het naderhand is gewijzigd (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/03/1815
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Opmerkingen