help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 januari 1963 tot opheffing van artikel 4bis van het besluit van de Regent van 23 mei 1949 waarbij aanvullende toelagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wet van 24 juli 1927 betreffende schadeloosstelling inzake beroepsziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/01/1963
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/1963
Pagina:936
Advies van de Raad van State 8114