help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1991 waarbij een toelage wordt toegekend aan de gemeentebesturen voor de vergoeding van de tellers in het kader van de algemene volks- en woningtelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1991
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/1991
Pagina:3778
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

TT begrotingsjaar 1991