help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 34/92 van 7 mei 1992

"vernietigt artikel 11 van het decreet van het Waalse Gewest van 5 juli 1990 « relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies » (betreffende de bijstand en de tussenkomsten van het Waalse Gewest voor het onderzoek en de technologieën)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/05/1992
Nummer: 34/92
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/1992
Pagina:12671
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 05/07/1990

Periode van geldigheid van 05/07/1990 tot ...