help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs (ARGO) van 8 mei 1990 houdende herstructurering van bepaalde onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/05/1990
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1992
Pagina:13633
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.