help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 december 2020 tot aanneming van de van toepassing zijnde vereisten op het rollend materieel voor het gebruik van rijpaden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2020
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/01/2021
Pagina:1259
  • 15/02/2021 (Rechtzetting)
    Annexe en français
  • 25/01/2021 (Rechtzetting)
    Bijlage (rechtzetting van de vermelding van de datum van de akte waaraan de bijlage is gehecht)
Advies van de Raad van State 67025
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Temporeel toepassingsgebied: zie art. 4, § 1 en § 2; "van toepassing op elke aanvraag tot indienststelling ingediend na zijn datum van inwerkingtreding." (§1), behalve de in paragraaf 2 bedoelde afwijkingen.

Overgangsbepalingen: art. 4, § 3 en de in het art. 4, § 4 bedoelde afwijkingen.

Periode van geldigheid van 23/01/2021 tot ...