help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 28. Juni 2011 zur Zustimmung zum Zusammenarbeitsabkommen zwischen der Französischen Gemeinschaft und der Deutschsprachigen Gemeinschaft über den Einkauf von Impfstoffen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen, geschehen zu Brüssel am 15. Juni 2011

Decreet van 28 juni 2011 houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap voor de aankoop van vaccins ter bescherming van kinderen en jongeren, gedaan te Brussel op 15 juni 2011


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/2011
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/2011
Pagina:63709
Advies van de Raad van State 49658
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/10/2011 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 15/06/2011