help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !

ONTWERP VAN DECREET - houdende de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020

ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Vergadering: Vlaams Parlement
Zitting: 2019/2020
Document: 15
Bijkomende informatie 15/1-Bijlagen/2/3/4/5-A/5-B/5-C/5-D/5-E/5-F/5-G/5-I/5-J/5-K/7/8/9-Bijlagen/10/11/12/13/14/15/16/16-Bijlagen