help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft de tariefverlaging voor non-profitlegaten en non-profitschenkingen en de invoering van de vriendenerfenis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2021
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/2021
Editie:1
Pagina:31587
Advies van de Raad van State 68195
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 1: bepaling zonder normatieve waarde
Art. 2 tot 4: 01/07/2021 en "van toepassing op nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021" (art. 7, eerste lid)
Art. 5: 01/07/2021 en "van toepassing op schenkingen, inclusief inbrengen om niet, vanaf 1 juli 2021" (art. 7, tweede lid)
Art. 6: 01/07/2021 en "van toepassing op nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021" (art. 7, eerste lid)

Periode van geldigheid van 01/07/2021 tot ...