help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 juli 1998 houdende instemming met het Protocol van overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Internationale Douaneraad betreffende het behoud van de zetel van de Wereld Douane Organisatie in Brussel, ondertekend te Brussel op 7 februari 1997


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/1998
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/2006
Editie:2
Pagina:32955
Advies van de Raad van State 27477
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/07/2006 tot ...