help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 juni 1978 tot vaststelling van de technische minimumvoorwaarden waaraan de dubbele beglazing en de regenwaterput dienen te voldoen ten einde aanvullende premies aan de begunstigde van een bouwpremie of van een saneringspremie te kunnen verlenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/1978
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/07/1978
Pagina:8561
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1978

Periode van geldigheid van 01/07/1978 tot ...