help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Woonzorgdecreet van 13 maart 2009


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/03/2009
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/05/2009
Pagina:36983
Advies van de Raad van State 45217
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2010 (BVR 24/07/2009)
Art. 36, eerste lid, 1°, 41, 44, 45, 62, tweede lid, art. 71: Te bepaling door de Regering
Art. 33 tot en met 35, artikel 36, eerste lid, 2° en 3°, en artikel 88, § 5: 01/01/2013 (BVR 12/10/2012)
Art. 59/1: 01/01/2019 (BVR 19/10/2018)
(De Vlaamse Regering kan de bepalingen van artikel 4, van hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling XIII, van
Hoofdstukken IV, V, VI, VIII, IX en X, per soort van voorziening, voor verenigingen of woonzorgnetwerken afzonderlijk in werking laten treden)

Periode van geldigheid van 01/01/2010 tot ...