help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Woonzorgdecreet van 13 maart 2009


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 13/03/2009
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 14/05/2009
Page:36983
Avis du Conseil d'Etat 45217
Entrée en vigueur / Effet 01/01/2010 (BVR 24/07/2009)
Art. 36, eerste lid, 1°, 41, 44, 45, 62, tweede lid, art. 71: Te bepaling door de Regering
Art. 33 tot en met 35, artikel 36, eerste lid, 2° en 3°, en artikel 88, § 5: 01/01/2013 (BVR 12/10/2012)
Art. 59/1: 01/01/2019 (BVR 19/10/2018)
(De Vlaamse Regering kan de bepalingen van artikel 4, van hoofdstuk III, afdeling I, onderafdeling XIII, van
Hoofdstukken IV, V, VI, VIII, IX en X, per soort van voorziening, voor verenigingen of woonzorgnetwerken afzonderlijk in werking laten treden)

Période de vigueur du 01/01/2010 au ...