help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 23 maart 1951 houdende goedkeuring van de Algemene Overeenkomst tussen België en het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de maatschappelijke zekerheid en het Aanvullend Akkoord betreffende het regime van maatschappelijke zekerheid dat van toepassing is op de arbeiders in de mijnen en ondergrondse groeven, ondertekend te Luxemburg, op 3 december 1949


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/1951
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/04/1951
Pagina:2486
Advies van de Raad van State 1359