help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 maart 1891 - verklaring en bevestiging bepaald bij artikel 3 van de wet van 30 juli 1889 op de rechtsbijstand en de kosteloze rechtspleging - Verschijning voor de burgemeester van de opgeslotene in een gevangenis of in een bedelaarsgesticht (Officieuze vertaling van het opschrift door de Raad van State)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1891
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/03/1891
Pagina:783
Advies van de Raad van State --