help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Huishoudelijk Reglement van de Hoge Raad voor Normalisatie van 12 september 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/2006
Aard van de akte: Huishoudelijk reglement
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/11/2006
Editie:2
Pagina:60625
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/09/2006 (datum van inwerkingtreding van het besluit tot goedkeuring)

Periode van geldigheid van 12/09/2006 tot 29/03/2011
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Datum van het reglement: zie de aanhef van het besluit tot goedkeuring.

Bijlage bij
Aard Datum    
MBFO 10/10/2006