help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 september 1974 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 december 1967 houdende uitvoeringsmaatregelen van het koninklijk besluit van 10 april 1967 houdende statuut van het personeel van de samenwerking met de ontwikkelingslanden - Tussenkomst in de reiskosten en in de vervoerkosten van de reisgoederen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/09/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1974
Pagina:15456
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1967