help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 1983 betreffende eigenhandige testamenten en testamenten in internationale vorm bewaard door Belgische diplomatieke en consulaire ambtenaren met notariële bevoegdheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/1984
Pagina:1380
Advies van de Raad van State 15794
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking