help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor de personeelsleden van de hulpverleningszones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/03/2014
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/09/2014
Pagina:70453
Advies van de Raad van State 54861
Inwerkingtreding / Uitwerking Oorspronkelijk: "op hetzelfde ogenblik als het KB waarin wordt vastgesteld dat de voorwaarden bedoeld in artikel 220 van de wet van 15/05/2007 betreffende de civiele veiligheid zijn vervuld".

Daarna: zie KB 04/08/2014: 01/01/2015 maar voor de prezones vermeld in artikel 220, § 1, tweede lid, van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, gebeurt de inwerkingtreding op de datum bepaald door de raad waarop de brandweerdienst in de zone geïntegreerd wordt, en ten laatste op 1 januari 2016; deze datum van inwerkingtreding wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad via een bericht van de minister bevoegd voor Binnenlandse zaken.


Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...