help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 januari 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 april 1983 tot vaststelling van afsluitingen tussen sommige diensten van het Ministerie van Landbouw inzake bevordering in graad of graadverandering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/01/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/1985
Pagina:1633
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking