help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 september 1986 tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 juli 1958 houdende vaststelling van de examenperiodes in de zeevaartscholen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/09/1986
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/10/1986
Pagina:13511
Advies van de Raad van State 17311
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 13/10/1986 tot ...