help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 4 december 1991 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van het personeel van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/1991
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/1992
Pagina:2530
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10/07/1991

Periode van geldigheid van 10/07/1991 tot ...