help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 26 april 1923 gevende machtiging aan de Regeering mede te werken aan de stichting van de Belgische Naamloze Vennootschap ter Exploitatie van het Luchtverkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/04/1923
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/1923
Pagina:2365
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Bijlage(n)
Aard Datum    
Statuten 26/04/1923