help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 november 1984 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1964 tot vaststelling van de regels van aanrekening van de budgettaire ontvangsten en uitgaven van de diensten van algemeen bestuur van de Staat


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/1984
Pagina:15901
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 06/02/1985 (Rechtzetting)
    Toevoeging van het advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 16339
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/12/1984

Periode van geldigheid van 31/12/1984 tot ...