help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 oktober 2017 tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/2017
Pagina:94452
Advies van de Raad van State 53464 + 61606
Inwerkingtreding / Uitwerking 16/11/2006

06/12/2001, wat betreft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen;
20/02/2003, wat betreft het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg;
11/05/2003, wat betreft het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie;
18/11/2005, wat betreft het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen;
01/07/2017, wat betreft het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Art. 1, 3°: 01/01/2015

Temporeel toepassingsgebied:
Art. 11, § 1, tweede lid, van het KB 28/11/1969 is ook van toepassing op de Pensioendienst van de overheidssector voor de periode van 16/01/2007 tot 01/04/2016 en op het Agentschap voor de oproepen van de hulpdiensten voor de periode van 16/11/2006 tot 01/06/2011.

Periode van geldigheid van 06/12/2001 tot ...