help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 tot wijziging van het VLAREL en tot wijziging van diverse andere besluiten wat betreft erkenningen met betrekking tot het leefmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2013
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/04/2013
Editie:1
Pagina:24470
Advies van de Raad van State 52518
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 8, 1°, 9, 2°, 10, 2° en art. 11, 2°: 01/01/2015
Art. 38, 2°: 01/01/2013
Art. 42: 01/09/2013
Art. 129: 01/09/2013 voor personen die van rechtswege erkend worden conform artikel 32, § 2, 1° en 2°, van het VLAREL
Art. 183, 2°, en 184, 2°: 01/01/2014

Overgangsbepalingen: art. 188 tot art. 191

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...