help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 februari 1989 tot regeling van de administratieve toestand van de ambtenaren van de Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT) die een betrekking bekleden bij een instelling of een maatschappij bedoeld in artikel 1 van de wet van 19 juli 1930 tot oprichting van de Regie van Telegrafie en Telefonie (RTT)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/02/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/03/1989
Pagina:4436
Advies van de Raad van State 18543
Inwerkingtreding / Uitwerking 05/09/1988

Periode van geldigheid van 05/09/1988 tot ...